Witamy na stronie internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie

 Na stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat działania Poradni, organizacji pracy, a także będziecie mieć możliwość zapoznania się z ofertą oraz pobrania dokumentów wymaganych do przeprowadzenia badań.  

 

Spotkania „czwartkowe” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie

 

Dnia 04.04.2019 r. o godzinie 16.00 zapraszamy rodziców dzieci klas VIII i III gimnazjum na spotkanie z doradcą zawodowym na temat: "Rola rodziców w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej dzieci".

 

Dnia 07.03.2019 r. o godz. 14.00 zapraszamy nauczycieli i opiekunów grup żłobkowych i wczesno-przedszkolnych (dzieci w wieku 2 – 5 lat) na spotkanie z psychologiem na temat: „Współpraca żłobka/przedszkola z Poradnią w diagnozowaniu całościowych zaburzeń rozwoju u małego dziecka”.

Tematyka spotkania obejmować będzie:

- przypomnienie kryteriów diagnostycznych całościowych zaburzeń rozwoju według ICD – 10;

- zwrócenie uwagi na ważną rolę żłobka/przedszkola we wskazaniu rodzicom konieczności specjalistycznych konsultacji, analiza dostępnych form pomocy;

- kwestie formalne dotyczące kwestionariusza ASRS dla dzieci w wieku 2-5 lat – cel badania, uzyskane wyniki, sposób przełożenia wiedzy opiekuna grupy na język kwestionariusza. 

21.02.19    Nauczyciele  godz.1400   
Analiza merytoryczna wydanych opinii i orzeczeń przez poradnię.
( przedmiotem spotkania będą wątpliwość, dotyczące konkretnego ucznia i konkretnego dokumentu,
w związku z tym proszę przynieś konkretny dokument, który zawiera niejasne dla Państwa kwestie)

21.02.19    Rodzice  godz.1600 
    Terapia ręki – jak pomóc dzieciom, które szybko meczą się podczas pisania, rysowania, robią to niechętnie i mają problemy z prawidłowym chwytem, narzędzi pisarskiego, jak również dla dzieci, które mają niską sprawność manualną.

28.02.19    Nauczyciele  godz.1400   
Blokady komunikacyjne – uczeń – nauczyciel.


28.02.19    Rodzice godz.1600        
Gotowość szkolna – jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w klasie I

 

 

Mamo, tato kończę „zerówkę” i co dalej?

Od pierwszych chwil życia dziecko podejmuje wysiłek związany z rozwojem. Wyrusza w długą drogę, na której w pewnym momencie napotka SZKOŁĘ.

Aby szkoła stała się wspaniałą przygodą i pomocą w dążeniu do samorealizacji, musi pojawić się w odpowiednim momencie - momencie, który nazywać możemy

GOTOWOŚCIĄ SZKOLNĄ

 RODZICU!

…aby skutecznie działać, trzeba korzystać z informacji,

aby informacje wykorzystywać trzeba je mieć !

 Dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie, które odbędzie się w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dnia 28.02.2019 r. o godzi. 16.00 na temat „Gotowość szkolna”

 

 

Ferie z Poradnią 

 

 POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘTRZYNIE

SERDECZNIE ZAPRASZA NA FERIE Z PORADNIĄ

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH AKADEMII ROZWOJU 

BLOKI TEMATYCZNE:

Zajęcia ogólnorozwojowe – uczniowie klas I-III SP

„Bawię się, LICZĘ, myślenie ćwiczę”- dzieci przedszkolne (5-6 letnie)

Zajęcia socjoterapeutyczne – dzieci przedszkolne

„Szanuj siebie i innych”- uczniowie klas VII i VIII oraz Szkół Ponadgimnazjalnych

Jak radzić sobie ze stresem – uczniowie klas IV-VIII SP, Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych

Zabawy ortografią- uczniowie klas IV-VI SP

Zapisy do 21 stycznia 2019r.:

1. telefonicznie – 89 751-35-36

2. osobiście – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, parter

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie
serdecznie zapraszają nauczycieli na konferencję „Wspieranie szkół i placówek w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej” w dniu 11.12.2018 o godzinie 14 00. Konferencja odbędzie się w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11

Program konferencji:

1. Dziecko z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – metody i formy pomocy.

2. Trening Umiejętności Społecznych jako forma zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

3. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia ucznia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc , proszę o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 05.12.2018 na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Proszę o imienne zgłaszanie osób zainteresowanych (z dopiskiem nazwy szkoły).

Osoby, które zostaną zakwalifikowane, (decyduje kolejność zgłoszeń) będą poinformowane mailowo lub telefonicznie do dnia 07.12.2018 r.

 

Drodzy Rodzice!

Nasza Poradnia od grudnia 2017r. prowadzi zajęcia dla dzieci (od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej) w ramach programu „Za życiem”.

 Zajęcia przeznaczone są dla dzieci posiadających:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

i ich rodzin.

 Zajęcia w ramach programu realizują:

-pedagodzy,

-psycholodzy,

-logopeda,

-terapeuta SI

-rehabilitant 

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie na terenie Poradni.

 Serdecznie zapraszamy!