Wzorce wymowy dla dzieci najmłodszych, które mają problem z realizacją określonej głoski.

 

cz.1

cz.2