Jak pomóc dziecku aby polubiło czytanie? Porady nie tylko dla dyslektyków.

1. Wybrać interesujący tekst – książka, gazetka
2. Do ćwiczeń w czytaniu najlepiej nadają się teksty krótkie, pisane dużą czcionką
3. Należy zadbać o odpowiednią atmosferę towarzyszącą ćwiczeniom w czytaniu (dobry humor dziecka i rodzica)
4. Rodzic sam powinien najpierw dla zachęty zacząć dziecku czytać coś interesującego
5. Dziecko powinno palcem i wzrokiem śledzić słowa czytane przez rodzica
6. Czytając teksty należy dbać o odpowiednią intonację poszczególnych słów
7. Tempo czytania należy dostosować do możliwości śledzenia tekstu przez dziecko
8. Nie należy dziecka ponaglać przy jego samodzielnym czytaniu
9. Należy teksty czytać na zmianę (raz rodzic, raz dziecko poszczególne fragmenty)
10. Dziecko powinno samodzielnie czytać coraz dłuższe fragmenty
11. Można korzystać z pomocy technicznych – nagrać czytanie dziecka, a następnie je odtwarzać
12. Sprawdzać każdorazowo stopień zrozumienia tekstu czytanego przez dziecko
13. Można korzystać z książek „mówionych” – dziecko powinno śledzić wzrokiem czytany tekst