Dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi/wychowawczymi

Autor

Tytuł

Szewczykowska

„Aby łatwiej wędrowało się po świecie”

Shapiro, Skinulski

„50 sposobów, jak radzić sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach”

Nartowska 

„Wychowanie dziecka nadpobudliwego”

Serfontein

„Twoje nadpobudliwe dziecko”

Forehand, Long

„Jak wychować uparte dziecko”

Faber, Mazlish             

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”;

„Rodzeństwo bez rywalizacji”;

„Wyzwoleni rodzice”

 

Siemek

„Problemy wychowawcze wieku przedszkolnego”

Lewis                                   

 „Jak wychować zdolne dziecko”

Samaon

„Moje dziecko mnie nie słucha”

 Dla dzieci z trudnościami dydaktycznymi

Autor

Tytuł

Bogdanowicz

„Ćwiczenia H. Tymichovej usprawniające technikę rysowania i pisania”

Bogdanowicz

„Trudne litery”

Liro

„Kurs ładnego pisania ( cz. 1 i 2 )”

Pietniun

„Zabawy graficzne”

Wydawnictwo OPERON

„Ortograffiti” (seria ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w pisaniu, ortografią, dyskalkulią i innymi)