Szanowni Państwo,
Z dniem 06.05.2020r. wznawiamy działalność stacjonarną. Z uwagi na trwający stan epidemii, w pierwszej kolejności przyjmujemy w sprawach pilnych na
wizyty diagnostyczne, dotyczące  wydania dokumentów koniecznych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb. Tymczasowo ograniczone pozostają inne formy działalności PPP-P, w tym terapie.

W celu umówienia się na wizytę, uzyskania informacji, porady czy konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny 89751 35 36 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

O zmianach związanych z funkcjonowaniem Poradni będziemy Państwa niezwłocznie informować.

 mgr Sabina Syroka

Dyrektor PPPP w KętrzynieRodzicu!!!

aktualnie ze względów epidemiologicznych znacząco zmienił się sposób funkcjonowania Poradni, w tym warunki prowadzenia badań diagnostycznych, prosimy więc o przestrzeganie podanych zasad:

 

 • Wniosek o badanie po wydrukowaniu i podpisaniu prześlij na adres PPPP  pocztą tradycyjną lub jego skan pocztą elektroniczną;

 • Po rozpatrzeniu wniosku zostaniesz poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce;

 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

 • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Powiadom sekretariat PPPP o zmianie terminu wizyty;

 • Na wizytę przyjdź sam z dzieckiem bez osób towarzyszących;

 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z PPPP;

 

 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

 

 • Zabierzcie ze sobą piórnik dziecka z przyborami szkolnymi ( długopis, ołówek, kredki, nożyczki);

 

 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

 

 • Omówienie wyników badania może być przeprowadzone drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem PPP, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności sprawy;

 

 • Opinię lub orzeczenie otrzymasz pocztą na adres domowy.

 

 

  

 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie zapraszamy do nowej zakładki na naszej stronie - „Praca zdalna” – znajdziecie tam wiele wskazówek i podpowiedzi jak ćwiczyć/pracować  z dzieckiem w domu.

 

Szanowni Państwo!!!

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 stanu epidemii informujemy, że od 26 marca 2020 r. nasza Poradnia uruchamia dyżury telefoniczne dla rodziców i nauczycieli (TELEPORADY).

1. Z Poradnią można kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 12.00, gdzie dyżurować będą specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopeda). Postaramy się „na gorąco” pomagać Państwu
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i innych.


2. Uczniowie, którzy do tej pory uczestniczyli w terapii pedagogicznej, psychologicznej lub logopedycznej, nadal mają możliwość kontynuować ją (oczywiście na odległość) w formie wybranej i uzgodnionej ze specjalistą prowadzącym(Skype, WhatsApp, e-mail lub telefonicznie). Kontynuacja jest możliwa wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się ze specjalistą.


3. Poradnia nadal prowadzi działalność orzeczniczą (praca Zespołu Orzekającego odbywa się wg planu), jednak i w tym przypadku na odległość. W związku z tym,  po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym, prosimy o przekazywanie dokumentacji i wniosków w wersji elektronicznej (skany dokumentów) i przesłane ich na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną (listownie) na adres poradni.


4. Pracownicy Poradni będą również kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie, ustalonej przez Was i pracownika, np. przez komunikator), aby wspólnie dokonać omówienia wyników badań dziecka (wykonanych już wcześniej), ustalić zalecenia do orzeczenia lub sporządzić wywiad diagnostyczny.


TELEPORADY
od 8.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku:
numer tel. 89 751 35 36


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Kętrzynie jest dostępna na stronie internetowej Poradni   w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.

Witamy na stronie internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie

 Na stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat działania Poradni, organizacji pracy, a także będziecie mieć możliwość zapoznania się z ofertą oraz pobrania dokumentów wymaganych do przeprowadzenia badań.  

 

JUŻ JEST NASZA NOWA OFERTA ZAJĘĆ NA ROK 2019/2020!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNAWANIA SIĘ I ZAPISYWANIA !!! :)

 

 

Spotkania „czwartkowe” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie

 

Dnia 04.04.2019 r. o godzinie 16.00 zapraszamy rodziców dzieci klas VIII i III gimnazjum na spotkanie z doradcą zawodowym na temat: "Rola rodziców w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej dzieci".

 

Dnia 07.03.2019 r. o godz. 14.00 zapraszamy nauczycieli i opiekunów grup żłobkowych i wczesno-przedszkolnych (dzieci w wieku 2 – 5 lat) na spotkanie z psychologiem na temat: „Współpraca żłobka/przedszkola z Poradnią w diagnozowaniu całościowych zaburzeń rozwoju u małego dziecka”.

Tematyka spotkania obejmować będzie:

- przypomnienie kryteriów diagnostycznych całościowych zaburzeń rozwoju według ICD – 10;

- zwrócenie uwagi na ważną rolę żłobka/przedszkola we wskazaniu rodzicom konieczności specjalistycznych konsultacji, analiza dostępnych form pomocy;

- kwestie formalne dotyczące kwestionariusza ASRS dla dzieci w wieku 2-5 lat – cel badania, uzyskane wyniki, sposób przełożenia wiedzy opiekuna grupy na język kwestionariusza. 

21.02.19    Nauczyciele  godz.1400   
Analiza merytoryczna wydanych opinii i orzeczeń przez poradnię.
( przedmiotem spotkania będą wątpliwość, dotyczące konkretnego ucznia i konkretnego dokumentu,
w związku z tym proszę przynieś konkretny dokument, który zawiera niejasne dla Państwa kwestie)

21.02.19    Rodzice  godz.1600 
    Terapia ręki – jak pomóc dzieciom, które szybko meczą się podczas pisania, rysowania, robią to niechętnie i mają problemy z prawidłowym chwytem, narzędzi pisarskiego, jak również dla dzieci, które mają niską sprawność manualną.

28.02.19    Nauczyciele  godz.1400   
Blokady komunikacyjne – uczeń – nauczyciel.


28.02.19    Rodzice godz.1600        
Gotowość szkolna – jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w klasie I

 

 

Mamo, tato kończę „zerówkę” i co dalej?

Od pierwszych chwil życia dziecko podejmuje wysiłek związany z rozwojem. Wyrusza w długą drogę, na której w pewnym momencie napotka SZKOŁĘ.

Aby szkoła stała się wspaniałą przygodą i pomocą w dążeniu do samorealizacji, musi pojawić się w odpowiednim momencie - momencie, który nazywać możemy

GOTOWOŚCIĄ SZKOLNĄ

 RODZICU!

…aby skutecznie działać, trzeba korzystać z informacji,

aby informacje wykorzystywać trzeba je mieć !

 Dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie, które odbędzie się w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dnia 28.02.2019 r. o godzi. 16.00 na temat „Gotowość szkolna”

 

 

Ferie z Poradnią 

 

 POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘTRZYNIE

SERDECZNIE ZAPRASZA NA FERIE Z PORADNIĄ

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH AKADEMII ROZWOJU 

BLOKI TEMATYCZNE:

Zajęcia ogólnorozwojowe – uczniowie klas I-III SP

„Bawię się, LICZĘ, myślenie ćwiczę”- dzieci przedszkolne (5-6 letnie)

Zajęcia socjoterapeutyczne – dzieci przedszkolne

„Szanuj siebie i innych”- uczniowie klas VII i VIII oraz Szkół Ponadgimnazjalnych

Jak radzić sobie ze stresem – uczniowie klas IV-VIII SP, Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych

Zabawy ortografią- uczniowie klas IV-VI SP

Zapisy do 21 stycznia 2019r.:

1. telefonicznie – 89 751-35-36

2. osobiście – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, parter

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie
serdecznie zapraszają nauczycieli na konferencję „Wspieranie szkół i placówek w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej” w dniu 11.12.2018 o godzinie 14 00. Konferencja odbędzie się w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11

Program konferencji:

1. Dziecko z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – metody i formy pomocy.

2. Trening Umiejętności Społecznych jako forma zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

3. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia ucznia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc , proszę o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 05.12.2018 na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Proszę o imienne zgłaszanie osób zainteresowanych (z dopiskiem nazwy szkoły).

Osoby, które zostaną zakwalifikowane, (decyduje kolejność zgłoszeń) będą poinformowane mailowo lub telefonicznie do dnia 07.12.2018 r.

 

Drodzy Rodzice!

Nasza Poradnia od grudnia 2017r. prowadzi zajęcia dla dzieci (od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej) w ramach programu „Za życiem”.

 Zajęcia przeznaczone są dla dzieci posiadających:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

i ich rodzin.

 Zajęcia w ramach programu realizują:

-pedagodzy,

-psycholodzy,

-logopeda,

-terapeuta SI

-rehabilitant 

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie na terenie Poradni.

 Serdecznie zapraszamy!