Informujemy, iż do dnia 15.09.2017 trwają zapisy na zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z kl. I-III oraz IV-VI Szkoły Podstawowej.

Są one kierowane do dzieci z trudnościami w zachowaniu i mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych.

Zapisy oraz szczegółowe informacje w sekretariacie Poradni lub telefonicznie.

 


 

 

Oferta na rok szkolny 2017/2018

 

 Dla rodziców

Prowadzone zajęcia

Dla kogo?

Czas realizacji

Prowadzący

„Zły dotyk – co zrobić, by ustrzec przed nim dziecko?” – w formie warsztatowej. Praktyczna wiedza na temat sposobów rozwijania u dziecka kompetencji pomocnych w sytuacji ewentualnych prób wykorzystania seksualnego, rodzicielska profilaktyka wykorzystania seksualnego.

 

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Grupa maksymalnie 15 osobowa.

W sytuacji dużego zainteresowania możliwość utworzenia kilku grup.

 

 

Czas trwania: 60 minut.

 

Psycholog - mgr Beata Podlawska

„Konsultacje otwarte z psychologiem” – rozmowy, wsparcie, porady – bez potrzeby wcześniejszego zgłoszenia

Dla wszystkich chętnych rodziców uczniów

konsultacje będą odbywały się od października, w co drugi czwartek w godzinach popołudniowych

 

Czas trwania – zależnie od potrzeb

Psycholog – mgr Alicja Tutka

 

Dla uczniów

Prowadzone zajęcia

Dla kogo?

Czas realizacji

Prowadzący

 „Kalejdoskop zawodów”- propagowanie wiedzy zawodoznawczej wśród uczniów szkoły podstawowej np. poprzez aktywność własną , zabawę, współzawodnictwo; uczniowie uczą się zbierać informacje o zawodach, wyszukiwać nazwy zawodów, rozpoznawać i nazywać zawody,  poznawać specyfikę pracy w różnych zawodach, grupować zawody wg tej specyfiki itd.

Dla uczniów szkoły podstawowej

zajęcia cykliczne (5 spotkań), raz w  tygodniu,   

trzy grupy 4-osobowe, realizacja wg zapotrzebowania zainteresowanych.

 

Czas trwania - jedno spotkanie trwające 60 minut

Doradca zawodowy – mgr Irena Kuczyńska - Szarejko

„Jak polubić szkołę? – Jak się uczyć?” - zajęcia indywidualne, celem głównym spotkań będzie kształtowanie pozytywnego myślenia o uczeniu się i o własnych możliwościach, stymulacja funkcji poznawczych odpowiedzialnych za naukę szkolną, zapoznanie się z różnorodnymi technikami pracy umysłowej oraz praca w kierunku nadrobienia braków w zakresie umiejętności i wiadomości szkolnych.

 

 

Dla uczniów z klas IV, V i VI szkoły podstawowej

zajęcia będą odbywały się od października 2016 r. na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie; zajęcia będą miały charakter spotkań indywidualnych;

Czas trwania - jedno spotkanie trwające 60 minut

Pedagog – mgr Joanna Racka

„Terapia pedagogiczna” – dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Celem zajęć jest usprawnienie stwierdzonych w diagnozie zaburzeń funkcji percepcyjnych i uzyskanie wyższego poziomu umiejętności poprawnego pod względem ortograficznym pisania oraz podniesienia umiejętności czytania.

 

Dla uczniów z klas IV, V, VI szkoły podstawowej

zajęcia będą odbywały się od października 2017 r. w poniedziałki na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie.

 

Czas trwania - jedno spotkanie trwające 60 minut

 

Pedagog – mgr Katarzyna Ślaska

„Konsultacje otwarte z psychologiem” – rozmowy, wsparcie, porady – bez potrzeby wcześniejszego zgłoszenia

Dla wszystkich chętnych uczniów - dla uczniów niepełnoletnich konieczna jest obecność rodzica/ opiekuna prawnego

konsultacje będą odbywały się w co drugi czwartek w godzinach popołudniowych

 

Czas trwania – zależnie od potrzeb

Psycholog – mgr Alicja Tutka

„Zajęcia dla dzieci z tachylalią” – terapia dla dzieci z przyspieszonym tempem mowy

Dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych

Zajęcia będą odbywały się od października 2017 roku na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie,

 

Czas trwania - jedno spotkanie trwające 60 minut

 

Logopeda – mgr Elwira Nowicka

„Biofeedback” – terapia metodą EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży głównie z trudnościami koncentracji uwagi. Do terapii wymagana zgoda neurologa.

Uczniowie w wieku szkolnym.

Zajęcia będą odbywały się od listopada 2017 roku – termin spotkań do uzgodnienia z rodzicami. Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu w formie indywidualnej, liczba spotkań powyżej 30.

 

Czas trwania –dostosowany do potrzeb dziecka

Psycholog – mgr Magda Gzegzuła

 

 


 

.